LogoMaklumat

Senin, 24 Juli 2023
Author : Puskesmasmentikan

Kami keluarga besar UPT Puskesmas Mentikan berusaha untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang berlaku, dan semoga maklumat tersebut benar – benar merupakan falsafah nilai – nilai yang diyakini dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.